top of page

Het Platform Veilig Ondernemen

Deze website is de voorloper van wat later dit jaar als volwaardig Platform Veilig Ondernemen (PVO) het licht zal zien. In een PVO werken politie, justitie, brancheorganisaties en ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Zie de landelijke structuur

Het PVO functioneert daarbij als stimulator, facilitator en makelaar. Zo organiseert een PVO onder meer voorlichtingsbijeenkomsten, trainingen en themabijeenkomsten voor ondernemers en stimuleert het lokale initiatieven die criminaliteit voorkomen. 

 

Op dit moment wordt die organisatorische kant ontwikkeld. Deze is gericht op een langjarig PVO-ZeelandBrabant waarin ruimte is voor specifieke aandachtsvelden, zoals horeca, bedrijventerreinen en dus ook zeehavens. 

Tot die tijd gebruikt de Taskforce RIEC-Brabant-Zeeland deze plek om alvast te communiceren over het tegengaan van ondermijning in de zeehavens. 

bottom of page