top of page

'Wij zijn het zát!' - Ondernemers schoon genoeg van drugssmokkel

Bijgewerkt op: 9 dec. 2021

CEO - SEMINAR


Tijdens het CEO-seminar van Vlissingen / Borsele gingen publieke en private partijen met elkaar in gesprek over de toenemende invloed van drugscriminelen in de haven. Duidelijk was dat ondernemers flink last hebben van de cocaïne-import en dat er een dringende behoefte is aan concrete oplossingen.

Een zorg die uiteraard boven de gehele markt hangt en niet alleen tijdens dit seminar. Burgermeester Van den Tillaar van Vlissingen noemde in zijn openingswoord onder andere de risico's voor de reputatie en het vestigingsklimaat van de haven, maar ook de ondermijnende effecten van smokkel in het achterland. Ook wees hij op het belang van een 'leverende' en voorspelbare overheid in de aanpak van de problematiek; een ondernemer moet weten wat ie kan verwachten.


Programma Veilige Zeehavens

Burgemeester Dijksterhuis van Borsele en ook voorzitter van de Havendriehoek, liet deze kans voor open doel niet onbenut en praatte de zaal bij over het programma Veilige Zeehavens en de te verwachten 'gelden van Grapperhaus' om de doelstellingen en projecten van het programma meerjarig te kunnen ondersteunen.


Weet waar je kwetsbaar bent

Een minicollege over ondermijning van Prof. Dr. Lieselot Bisschop (Erasmus Universiteit Rotterdam) benadrukte de complexiteit van de problematiek. Van alle aspecten die onze havens zo goed maken, maken ook criminele organisaties dankbaar gebruik. Of het nou de goede infrastructuur is, de efficiënte afhandeling van goederen of de factor mens: kwetsbaarheden zitten overal en zijn lastig uit te schakelen.


Internationaal

Peter Timmermans van het Container Control Program van de Verenigde Naties plaatste de kwetsbaarheden rond de Bijleveldhaven in een internationale context. Goed te weten hoe de aanpak in bronlanden verloopt inzake trends, modus operandi, kansrijke interventies en samenwerkingen.


'Met gelul los je niets op'

Eén ondernemer uitte de frustratie van velen en illustreerde dat met een filmpje van een recente uithaalactie op zijn terrein. Hij voelt zich machteloos tegen de stroom uithalers die zich door en over zijn hekken toegang verschaffen en wijst op de effecten voor zijn personeel: ' onze mensen zijn gewoon bang'. Hij wil zichtbare oplossingen en vindt dat de overheid te veel 'lult' en te weinig poetst.


Samen aan de slag

Tijdens de aansluitende paneldiscussie was er begrip voor het ongeduld van de ondernemers. Ook werd er gewezen op zaken die wel goed gaan zoals de Information Sharing Centers en de contacten die er liggen in het kader van ISPS. Maar de overheid wordt nadrukkelijk gechallenged om in de contacten met het bedrijfsleven een tandje bij te zetten.


Melden kan anoniem en veilig

Een van de speerpunten in de strijd tegen ondermijning is het melden van criminele activiteiten. Denk aan het signaleren van ongebruikelijke handelingen of afwijkingen van normale procedures. En ook wanneer je door onbekenden wordt benaderd voor hand- en spandiensten. Melden kan natuurlijk bij de politie. Maar mensen die bang zijn voor represailles of niet bekend willen staan als verrader, kunnen ook bij Meld Misdaad Anoniem of bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie terecht.


Startschot meldingscampagne

Tijdens het seminar is daarom ook de aftrap gegeven van de voorlichtingscampagne ‘Wat heb je aan 30.000 euro?’. Hiermee leren havenmedewerkers criminele situaties beter te herkennen en worden ze bewust gemaakt van hun eigen kwetsbaarheden. De campagne maakt ook duidelijk wat je kunt doen als met criminelen wordt geconfronteerd: melden dus!


'Heeft dat zin?'

Tijdens de tweede paneldiscussie blijkt waardering voor de social media campagne om de weerbaarheid van havenmedewerkers te vergroten. Maar er zijn ook wat kritische noten over het wat en waar van melden en over de terugkoppeling en nazorg ervan. Een ondernemer vat het krachtig samen: 'ik push mijn mensen om te melden, maar ik wil zeker weten dat dat zin heeft'.


Lees hier meer over de mogelijkheden om anoniem te melden.bottom of page