top of page

Van welke criminaliteit hebt u veel last?

ENQUETE 4 MIN.


Het is helaas geen nieuws meer dat de zeehavens van Zeeland en Brabant ook gebruikt worden voor criminele activiteiten. Activiteiten waar bedrijven flink last van kunnen hebben. Hoe wordt dat beleefd en waar ligt behoefte aan ondersteuning?

For English see below

Platform Veilig Ondernemen PVO

De Taskforce RIEC Brabant Zeeland start dit jaar met het Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland (PVO). Het PVO Brabant Zeeland wordt een community en digitaal platform voor ondernemers op het gebied van beveiliging (security). In het PVO werken politie, justitie, brancheorganisaties en ondernemers samen aan de oplossing van veiligheidsproblemen. Dit werpt in andere regio's al jaren zijn vruchten af.


Inventarisatie ondernemers

Om ons PVO zinvol richting te geven, is het noodzakelijk om goed inzicht te krijgen in het slachtofferschap van ondernemers in de haven op het gebied van (georganiseerde) criminaliteit. Ook willen wij graag weten waar uw ondersteuningsbehoefte ligt. De 4 minuten van uw tijd investeren wij in een platform waarin u zich straks goed begrepen voelt. Vul daarvoor alstublieft bijgaande enquête in. De enquête kan via deze link worden ingevuld: https://nl.surveymonkey.com/r/JZF3J5D

Wij gaan op een verantwoorde en anonieme wijze om met uw gegevens en antwoorden. De gegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Mocht u nog verdere vragen hebben over de enquête, dan kunt u contact opnemen met Maatschappelijkeweerbaarheid@taskforce-riec.nl


 

What crime is a burden? What support is needed?


(4 minutes of your time for business continuity)


Unfortunately, it is no longer a secret that the seaports of Zeeland and Brabant are also being used for criminal activities. Activities that can seriously affect companies.


Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is launching a new platform this year called Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland (PVO). In a PVO, the police, the judiciary, sector organizations and entrepreneurs work together to solve security problems. The PVO will also focus on facilitating public-private partnerships. This has proven to be a successful concept in other regions for years.


In order to give our PVO meaningful direction, it is necessary to gain a good insight into your specific issues. For this reason, we would like to ask you to fill in this survey. We invest the 4 minutes of your time in a platform which will accommodate your specific needs. The questionnaire can be found via the following link: https://nl.surveymonkey.com/r/Q9YM7GQ


Your information and the results will be handled in a responsible and anonymous way. Processing of the data takes place in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).


If u have any further questions about the questionnaire, feel free to contact the Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland via Maatschappelijkeweerbaarheid@taskforce-riec.nl

Yorumlar


Yorumlara kapatıldı.
bottom of page