top of page

Tweede HR-meetup: Zijn corrupte medewerkers dader of slachtoffer?

HR-MEETUP


In februari gingen geïnteresseerde HR-professionals van bedrijven in de havens van Zeeland en Brabant al online met elkaar in gesprek tijdens een eerste HR-meetup. Op 7 april kreeg deze bijeenkomst een vervolg waarin we met elkaar praatte over de weerbaarheid en integriteit van medewerkers in de haven en hoe je daar als HR een rol in kunt spelen.

Organisaties in de zeehavens hebben op verschillende manieren te maken met ondermijnende criminaliteit. De menselijke schakel in de vorm van de havenmedewerker is daarin een zwakke. HR-professionals spelen daarom een belangrijke rol bij zicht en inzicht op personeel. Geïnteresseerde professionals gingen online met elkaar in gesprek over hoe te voorkomen is dat medewerkers in handen van criminelen vallen en hoe om te gaan met sollicitanten met verkeerde bedoelingen.

Verhalen vertellen Gastspreker Yarin Eski, Criminoloog - VU Amsterdam, gaf een overview van zijn onderzoek “Om een integere haven” en ging in op oorzaken van niet-integer gedrag. Zo noemde hij verslaving, familie en collega’s als vehikels waar via mensen benaderd worden voor illegale praktijken.

Esther Huijser, gastspreker namens Securitas, ging in op hoe je als organisatie stevig kan inzetten op integriteit en veiligheid en benoemde hierbij voorbeelden vanuit haar praktijk.


Vragen stellen Beide sprekers gaven deelnemers vragen mee om met elkaar te bediscussiëren:

Yarin vroeg: In hoeverre zijn corrupte medewerkers dader of slachtoffer?

Esther stelde deelnemers de volgende vraag: Ben je wel eens geconfronteerd met je zesde zintuig of een onderbuikgevoel in je werk? De aanwezige HR-specialisten gingen in groepjes uiteen om deze vragen te beantwoorden en deze samen te bespreken. Dit zorgde voor een interessante discussie die liet zien dat er nog een wereld te winnen is.


Aan de slag! Er zijn verschillende tools ontwikkeld om HR-specialisten te ondersteunen bij het voorkomen van inmenging door criminelen en om te voorkomen dat andere medewerkers in handen van criminelen vallen. Denk hierbij aan diverse learnings rondom herkennen en bewustzijn. Met een toelichting hierop werd deze HR-meetup afgesloten. Je vind deze hier. Ook verschijnt er nog een boekje speciaal voor HR-medewerkers, hou daarvoor deze site en onze nieuwsbrief in de gaten!

Heb je ook een HR-functie en wil je op de hoogte blijven van toekomstige initiatieven? Geef je dan op voor de nieuwsbrief via de oranje button op de homepage of stuur ons een mail.bottom of page