top of page

Trainingsmiddag voor studenten MLC De Ruyter

De strijd tegen (georganiseerde) misdaad en ondermijning staat in onze havens hoog op de agenda. Voor de werknemers van de toekomst is weerbaarheid dan ook een belangrijke competentie. Met dat doel organiseerde diverse samenwerkende partners onlangs een trainingsdag voor studenten van Maritiem en Logistiek College De Ruyter.


De strijd om onze havens


Nederland is onlosmakelijk verbonden met de zee. We hebben een rijke geschiedenis in de zeevaart en een internationale koppositie waar we trots op mogen zijn. Onze havens worden echter ook misbruikt door criminelen, bijvoorbeeld voor drugstransporten. Weerbaarheid tegen (georganiseerde) misdaad en ondermijning speelt daarom een steeds belangrijkere rol in onze havens en transportbedrijven. We willen dat iedereen in de sector - van de directie tot het uitvoerend personeel - weet wat ondermijning is, hoe ze het herkennen en wat ze vervolgens moeten doen. Daartoe geven we al regelmatig trainingen aan bedrijven en werknemers.


Werknemers van de toekomst


Met datzelfde doel werken we ook aan de weerbaarheid van toekomstige werknemers, zoals onlangs bij Maritiem en Logistiek College De Ruyter. De onderwijsinstelling herkent het probleem. Men ziet dat leerlingen soms op hun stage of leerwerkplek al worden geconfronteerd met criminele inmenging. Om ze daarop voor te bereiden werd samen met de Mainport Zeehavens Zeeland-West-Brabant, het PVO Brabant-Zeeland, Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, de Politie Zeeland-West-Brabant en de Koninklijke Marechaussee een trainingsmiddag georganiseerd. Tijdens deze trainingsdag leerden de studenten wat de gevolgen zijn van ondermijning, hoe ze de signalen herkennen en hoe ze vervolgens moeten handelen.


Wordt vervolgd


Overheid, ondernemers en onderwijs zijn het eens over het nut en de noodzaak van deze aanpak. Ook de studenten zelf beseffen dat de strijd tegen (georganiseerde) misdaad een wezenlijk onderdeel is van hun toekomstige beroep. Alle betrokkenen waren het er dan ook over eens dat deze trainingsmiddag een vervolg verdient. In de toekomst zal weerbaarheid in deze sector steeds vaker deel uitmaken van het lesprogramma. Trainingen als deze zijn daarbij erg waardevol. Dankzij de brede samenwerking kunnen experts uit het werkveld hun kennis en ervaring delen met de werknemers van de toekomst.

bottom of page