top of page

Melden Moet! CEO-seminar Moerdijk over criminaliteit in de haven

Bijgewerkt op: 23 nov. 2021

CEO SEMINAR


Tijdens het CEO-seminar op 14 oktober in Moerdijk zijn verschillende partijen – publiek én privaat – met elkaar in gesprek gegaan over de toename van criminele activiteiten in de haven en hoe deze ontwikkeling kan worden gestopt. Een ding werd meteen duidelijk: we hebben elkaar hierbij hard nodig.

Dát er iets moet gebeuren, staat voor iedereen als een paal boven water. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke van Moerdijk illustreerde deze urgentie in z’n openingswoord met een paar schrijnende voorbeelden. Zoals de recente ontdekking van een drijvend drugslaboratorium, het almaar groeiende aantal ‘inklimmers’, onze nummer 1-postie als grootste chemische drugs afvalput in Europa, de ontmanteling van een ware horror martelkamer, allemaal vlak bij ons in de buurt.


Wegkijken kan niet meer

Ondermijnende criminaliteit in en rond de havengebieden viert hoogtij. Daar kan zelfs Port of Moerdijk, als een van de beste beveiligde zeehavens, niet omheen. Criminelen zien steeds nieuwe kansen wanneer hun beproefde methodes worden ontdekt. Al tijdens het optimaliseren van logistieke processen en aanscherpen van opsporingsmethoden, passen zij hun werkwijze aan. Waarbij de mate van agressie en geweld helaas ook toenemen.


Weet waar je kwetsbaar bent

Een minicollege over ondermijning van Prof. Dr. Lieselot Bisschop (Erasmus Universiteit Rotterdam) benadrukte nogmaals dat de strijd hiertegen zeer complex is. Waarschijnlijk weten we half niet zoveel wat er werkelijk allemaal in de havens gebeurt. En hoe… Van alle aspecten die onze havens zo goed maken, maken ook criminele organisaties dankbaar gebruik. Of het nou de goede infrastructuur is, de efficiënte afhandeling van goederen of de factor mens: kwetsbaarheden zitten overal.


Samen aan de slag

De enige manier om hiertegen een vuist te kunnen maken, is een gezamenlijke aanpak. Het is daarom hoopgevend om te zien dat alle betrokken partijen ruimschoots op dit congres waren vertegenwoordigd. Havenbedrijven, douane, marechaussee, politie, het OM en niet in de laatste plaats de ondernemers zelf, onderkennen allemaal de ontwrichtende werking van ondermijning. Meer dan de helft van de aanwezige ondernemers gaf aan zelf al eens te maken hebben gehad met criminelen activiteiten bij hun bedrijf.


Melden kan anoniem en veilig

Een van de speerpunten in de strijd tegen ondermijning is het melden van (vermoedelijke) criminele activiteiten. Denk aan het signaleren van ongebruikelijke handelingen of afwijkingen van normale procedures. Maar ook wanneer je door onbekenden wordt benaderd voor hand- en spandiensten…

Havenmedewerkers worden zo letterlijk de ogen en de oren van de politie, douane en alle andere instanties die deze misstanden kunnen stoppen. Melden kan natuurlijk bij de politie. Maar mensen die bang zijn voor represailles of niet bekend willen staan als verrader, kunnen verdachte activiteiten ook anoniem melden. Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem of bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie.


Startschot meldingscampagne

Tijdens het seminar is daarom ook de aftrap gegeven van de voorlichtingscampagne ‘Wat heb je aan 30.000 euro?’. Hiermee leren havenmedewerkers criminele situaties beter te herkennen en worden ze bewust gemaakt van hun eigen kwetsbaarheden. De campagne maakt ook duidelijk wat je kunt doen als met criminelen wordt geconfronteerd: melden dus!

bottom of page