top of page

Eerste HR-meetup van de zeehavens: Wees alert!

Bijgewerkt op: 4 feb. 2022

HR-MEETUP


Organisaties in de zeehavens van Brabant en Zeeland hebben op verschillende manieren te maken met ondermijnende criminaliteit. De havenmedewerker is daarin een zwakke schakel; die is namelijk nodig voor toegang tot terreinen en informatie.

HR-professionals gingen online met elkaar in gesprek hoe te voorkomen is dat medewerkers in handen van criminelen vallen en dat er sollicitanten met verkeerde bedoelingen worden aangenomen.

Als openheid een wezenlijke factor is om het taboe dat aan dit onderwerp kleeft te doorbreken en het bespreekbaar te maken, dan is deze eerste HR meetup meer dan geslaagd. Tijdens de bijeenkomst gingen de deelnemers in kleine groepen uiteen om good practices te delen en nieuwe ideeën te bedenken.


1. Wat kun je in de sollicitatieprocedure doen om malafide kandidaten bijtijds te ontdekken?


Suggesties

- Benut openbare bronnen als social media

- Vraag en gebruik referenties

- Vraag VOG (logistiek). Geeft enige indicatie.

- Wees alert op gaten in CV

- Bespreek ADM-beleid en wijs op consequenties

- Focus in gesprek op familie-situatie van kandidaat

- Vraag je af: waarom wil iemand erg graag bij jou werken?

- Kandidaat met meerdere personen uit organisatie laten praten

- Vertrouw op onderbuikgevoel (een sollicitant die ver weg woont, is vreemd)


2. Hoe houd je tijdens de loopbaan in de gaten of iemand vatbaar wordt voor verleidingen? En hoe laat je zien dat integriteit belangrijk is in je bedrijf?


Suggesties

- Zorg voor goed en direct contact (verbinding)

- Onderhoud contact ondanks thuiswerken

- Alert op veranderingen in gedrag (uitbundig of juist stil)

- Alert op uiterlijke veranderingen (bijv. dure kleding)

- Onderwerp criminaliteit en integriteit op de agenda houden

- Onderwerp meenemen in jaargesprekken

- Structureel onderdeel van HR-beleid maken

- Onderwerp inpassen in Toolboxmeetings

- Actieve controles laten plaatsvinden

- Rouleren van ploegen en samenstellingen

- 4-Ogenprincipe toepassen

- Persoonsgebonden pasjes


3. Hoe help je collega's om hulpverzoeken van criminelen te weigeren?


Suggesties

- Onderdeel van HR-beleid maken

- Intern bewustwordingstraject

- Anti-ronseltraining (container) conform R'dam

- Waarschuwingsfilmpjes (geen bedrijfskleding dragen, voorzichtig met social media etc.)

- Dilemmatrainingen (wat, als)

- Ervaringsverhalen van 'spijtoptanten'


4. Hoe kun je beter op integriteit werven en/of selecteren?


Suggesties

- Onderdeel van HR-beleid maken,

- VOG specifiek maken voor havenarbeiders, inclusief antecedenten (nu alleen veroordelingen) - Referenties opvragen - uitleg vragen voor baanwisselingen

- Waarschuwingsregister Logistieke Sector (https://www.stichtingwls.nl)

- Inleners en uitzenders maken onderwerp tot gedeelde verantwoordelijkheid

- In externe communicatie opnemen (afschrikwerking)Heb je ook een HR-functie en wil je op de hoogte blijven van toekomstige bijeenkomsten en initiatieven? Geef je dan op voor de nieuwsbrief via de oranje button op de homepage of stuur ons een mail.


bottom of page