top of page

Deze website wordt vernieuwd! Lees hier waarom.

Deze website is gemaakt voor het programma Veilige Zeehavens. Dit programma is overgegaan in de nieuwe organisatie Mainport Zeehavens Zeeland - West-Brabant. Wij zetten het werk uit het programma Veilige Zeehavens voort. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe activiteiten om criminaliteit in de zeehavens van Zeeland en West-Brabant tegen te gaan. Daarom vernieuwen we deze website.


Wie zijn wij? Mainport Zeehavens Zeeland – West-Brabant is de gezamenlijke aanpak van de gemeenten Vlissingen, Borsele, Terneuzen en Moerdijk, Politie, Openbaar Ministerie, Douane, Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.

Wat doen wij? We zorgen er samen voor dat criminelen geen kans krijgen om bijvoorbeeld drugs te smokkelen. Dat doen we door de havens beter te beveiligen en de mensen die er werken weerbaar te maken. We werken hiervoor nauw samen met ondernemers. Aan de andere kant maken we er werk van om criminele activiteiten op te sporen, drugs af te pakken en daders te straffen.

De informatie op deze website is nog steeds belangrijk en nuttig. Daarom blijft dit beschikbaar tot de vernieuwde website klaar is. Graag tot dan!

bottom of page