top of page
8770815E-7604-45D0-B598-3F0C48C2D55E_1_105_c.jpeg

criminaliteit in de zeehavens

VAN BRABANT EN ZEELAND

Herkennen

Melden

Voorkomen

Herkennen is stap 1 in bestrijden

Het herkennen van signalen van ondermijning is lastig. In de Zeehavens van Moerdijk en North Sea Port (Vlissingen, Borsele, Terneuzen) gaat het niet alleen om (drugs)smokkel, maar zijn ook andere vormen van criminaliteit zichtbaar. Denk aan fraude, (lading)diefstal en arbeidsuitbuiting. Hierbij een eerste lijst verdachte signalen.

 

Om te leren wat we nog meer kunnen zien en merken ontwikkelt het programma nieuwsbrieven, deze website, awarenesstrainingen, actieweken voor de transportsector, een social media campagne en learnings over actuele criminaliteitsvormen.

Pas als je het doorhebt, ga je het zien. En weet je hoe je kunt helpen de havens veilig te houden.

#VeiligeZeehavens

Leadership

 Cash bijverdienen is in de haven altijd verdacht.

Stap 2: zonder meldingen geen zaken

Het melden van ongewenst contact en verdachte activiteiten is een belangrijke vertrekpunt voor opsporing en vervolging. Anders gezegd: zonder meldingen, geen zaken. Het is dan wel zaak dat je weet wanneer iets verdacht is en waar je dit kunt melden, eventueel anoniem. Bekijk alvast dit praktische overzicht.

Er is nog iets belangrijks rondom melden. Namelijk dat dit de heersende norm moet zijn: 'ik werk in de haven en melden van verdachte activiteiten is onderdeel van mijn werk'.

Om daar te komen worden allerlei stappen gezet. Van meldkaarten tot dilemmatraining, van bewustwordings-campagne tot een experiment met meld-beloning.

#VeiligeZeehavens

Technology

Stap 3: voorkomen is beter dan genezen

De omstandigheden en het klimaat scheppen waarin criminaliteit niet kan gedijen, is dé meest structurele oplossing voor de situatie waarin we ons nu bevinden.  Hoe werken we daaraan?

Door het onderwerp integriteit hoog op ieders agenda te krijgen. Maar ook door de toegankelijkheid van de haventerreinen beter onder controle te hebben, door intensievere samenwerking en kennisdeling tussen overheid en bedrijfsleven, weerbaarheids-trainingen en een campagne voor havenmedewerkers.

De kosten van (imago) schade staan bovendien in geen verhouding tot wat er voor nodig is om deze te voorkomen. 

#VeiligeZeehavens

Every Teacher's Dilemmas
Subscribe
bottom of page